Argento Vivo

1. Abbracciami (0.99 €) [03:58]
Artista: Il Giardino dei Semplici

2. I love you (0.99 €) [03:29]
Artista: Il Giardino dei Semplici

3. Se un giorno tu (0.99 €) [03:46]
Artista: Il Giardino dei Semplici

4. Eternità (0.99 €) [03:17]
Artista: Il Giardino dei Semplici

5. Argento vivo (0.99 €) [02:56]
Artista: Il Giardino dei Semplici

6. Dietro il sole (0.99 €) [03:26]
Artista: Il Giardino dei Semplici

7. Sei bellissima (0.99 €) [04:05]
Artista: Il Giardino dei Semplici

8. La macchina dell’inganno (0.99 €) [03:53]
Artista: Il Giardino dei Semplici

9. Solo (0.99 €) [03:29]
Artista: Il Giardino dei Semplici

10. Mandami un messaggio (0.99 €) [04:14]
Artista: Il Giardino dei Semplici

11. Batti il tempo (0.99 €) [03:25]
Artista: Il Giardino dei Semplici

12. Odierò (0.99 €) [04:42]
Artista: Il Giardino dei Semplici

13. Una storia infinita (0.99 €) [03:35]
Artista: Il Giardino dei Semplici

14. Grande grande (0.99 €) [03:30]
Artista: Il Giardino dei Semplici